Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 124-1

Hulevesi- ja viemärikaivojen kansistot ajoneuvo- ja jalankulkualueille. Osa 1: Määritelmät, luokitus, yleissuunnittelu, suoritusvaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisala
Tätä standardia voidaan soveltaa jalankulku- ja ajoneuvoalueiden hulevesi- ja viemärikaivojen tarkastuskaivon ja sadevesikaivon kansille aina vapaan aukon kokoon 1 000 mm asti. Standardissa määritellään sadevesikaivojen ja tarkastuskaivojen kansien määritelmät, luokitus, yleissuunnittelu, suoritusvaatimukset ja testimenetelmät seuraavien standardien mukaan:
— EN 124-2, valuraudasta tehdyt sadevesi- ja tarkastuskaivojen kannet
— EN 124-3, teräksestä tai alumiiniseoksesta tehdyt sadevesi- ja tarkastuskaivojen kannet
— EN 124-4, raudoitetusta betonista tehdyt sadevesi- ja tarkastuskaivojen kannet
— EN 124-5, komposiittimateriaalista tehdyt sadevesi- ja tarkastuskaivojen kannet
— EN 124-6, polypropeenista (PP) tai polyvinyylikloridista (PVC-U) tehdyt sadevesi- ja tarkastuskaivojen kannet.
Osaa 1 voidaan soveltaa vain yhdessä vähintään yhden seuraavan standardin kanssa: EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 ja EN 124-6, joista jokaiseen tämä osa 1 kuuluu erottamattomana osana.
Tätä standardia ei voida soveltaa
— standardin EN 1433 mukaisille tehdasvalmisteisille ritilällisille/kannellisille viemäröintikouruille
— rakennusten lattiakaivoille ja kattoviemäreille, jotka on määritelty standardissa EN 1253 (kaikki osat),
— pintalaatikoille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.08.2015
Julkaisupäivä
21.06.2016
Painos
1
Sivumäärä
84
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin