Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 124-3

Hulevesi- ja viemärikaivojen kansistot ajoneuvo- ja jalankulkualueille. Osa 3: Teräksestä tai alumiiniseoksesta tehdyt hulevesi- ja viemärikaivon kansistot

Soveltamisala
Tätä eurooppalaista standardia voidaan soveltaa jalankulku- ja ajoneuvoalueiden tavallisesta hiiliteräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiiniseoksesta, yhdessä betonin kanssa tai ei, tehtyjen hulevesi- ja viemärikaivojen kansistoille aina vapaan aukon kokoon 1 000 mm asti.
Tätä standardia voidaan soveltaa viemäri- ja hulevesikaivon kansistoille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi
— alueilla, joilla voivat liikkua ainoastaan jalankulkijat ja polkupyöräilijät (ainakin luokka A 15)
— jalankulkualueilla ja vastaavilla alueilla, autojen pysäköintialueilla tai pysäköintikansilla (ainakin luokka B 125)
— kadunvarsien hulevesikouruissa, jotka jalkakäytävän reunasta mitattuna ulottuvat enintään 0,5 metriä ajoradalle ja enintään 0,2 m jalankulkualueelle (ainakin luokka C 250)
— teiden ajoradoilla (mukaan lukien kävelykadut), vahvistetuilla pientareilla ja pysäköintialueilla kaikenlaisille ajoneuvoille (ainakin luokka D 400)
— alueilla, joihin kohdistuu suuria pyöräkuormia, esim. telakat, lentokoneiden kiitoradat (ainakin luokka E 600)
— alueilla, joihin kohdistuu erityisen suuria pyöräkuormia, esim. lentokoneiden kiitoradat (luokka F 900).
Tätä eurooppalaista standardia ei voida soveltaa yksinään, vaan yhdessä standardin EN 124-1 kanssa. Standardissa annetaan ohjeita teräksestä tai alumiiniseoksesta tehtyjen kansien/ritilöiden ja kehysten yhdistelemiseksi standardien EN 124-2, EN 124-4, EN 124-5 tai EN 124-6 mukaisten materiaalien kanssa.
Tämän standardin mukaisten viemäri- ja hulevesikaivon kansistojen valmistus on rajoitettu metallilevyistä, -nauhoista tai -tangoista tai valssatusta tai puristetusta metalliprofiilista tehtyjen rakenneosien kylmämuovaukseen, mekaaniseen liittämiseen puristamalla tai yhdistämiseen hitsaamalla.
Tätä standardia ei voida soveltaa
— ajoradoilla (luokka D 400) ja alueilla, joihin kohdistuu suuria pyöräkuormia (luokat E 600 ja F 900) käytettäviksi tehdyille alumiinilattialevyistä valmistetuille viemäri- ja hulevesikaivon kansistoille
— ajoradoille tai vahvistetuille pientareille asennetuille luokan D 400 koverille ritilöille eikä luokan F 900 ja E 600 koverille ritilöille
— standardin EN 1433 mukaisille tehdasvalmisteisille ritilällisille/kannellisille viemäröintikouruille
— rakennusten lattiakaivoille ja kattoviemäreille, jotka on määritelty standardissa EN 1253 (kaikki osat)
— pintalaatikoille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.08.2015
Julkaisupäivä
21.06.2016
Painos
1
Sivumäärä
71
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin