Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

Soveltamisala
(1)P Tämä EN 1996 osa 1-2 koskee muurattujen rakenteiden suunnittelua tulipalosta aiheutuvassa onnettomuustilanteessa ja sitä käytetään yhdessä standardien EN 1996-1-1, EN 1996-2, EN 1996-3 ja EN 1991-1-2 kanssa. Tässä osassa 1-2
esitetään vain normaalilämpötilamitoituksesta poikkeavat tai sitä täydentävät asiat.
(2)P Tässä osassa 1-2 käsitellään vain palosuojauksen passiivisia menetelmiä. Aktiivisia menetelmiä ei käsitellä.
(3)P Tämä osa 1-2 koskee muurattuja rakenteita, joiden edellytetään palolle altistuessaan täyttävän tietyt vaatimukset, jotka koskevat:
— rakenteen ennenaikaisen sortumisen estämistä (kantavuutta)
— palon (liekkien, kuumien kaasujen, liikalämmön) leviämisen rajoittamista suunnitelmassa määriteltyjen tilojen ulkopuolelle (osastoivuutta)

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13279-1:2008 Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and requirements
EN 1363-1:2012 Fire resistance tests - Part 1: General Requirements
EN 1363-2:1999 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
15.08.2005
Julkaisupäivä
05.07.2016
Painos
2
Sivumäärä
83
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin