Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14449 + AC

Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee rakennuslaseina käytettävien laminoitujen lasien ja laminoitujen turvalasien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja tehtaan tuotevalvonnan.
HUOM. 1 Standardi sisältää myös säädöksille alisteisia vaatimuksia.
HUOM. 2 Lasituotteita, joissa on esimerkiksi hälytys- tai lämmitystarkoituksiin tarkoitettuja sähköisiä johtimia tai kytkentöjä, voivat koskea myös muut direktiivit, esim. pienjännitedirektiivi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
28.11.2005
Julkaisupäivä
11.01.2008
Painos
1
Sivumäärä
90
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin