Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15274:2015

Yleisliimat rakenteiden kokoonpanoihin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään maa- ja vesirakennuskohteiden ja rakennuksien kantavien rakennusosien valmistuksessa ja kokoonpanossa käytettäviä liimoja koskevat vaatimukset. Ilmoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta standardi kattaa kaikki liitettävien materiaalien yhdistelmät, joita käytetään kantavien rakennusosien valmistukseen tai korjaamiseen.
Standardi kattaa yksittäiset liimat ja erityiskäyttöön tarkoitetut tuotejärjestelmät, jotka koostuvat monista eri liimatyypeistä ja komponenteista.
Standardi sisältää testaus- ja arviointimenetelmät.
Tämän standardin toiminnallisia vaatimuksia ei välttämättä voida soveltaa erityiskäyttökohteisiin äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, esimerkiksi kryogeenisessä käytössä. Vaatimukset eivät myöskään kata erityisolosuhteita, kuten liikenteen, jään tai maanjäristyksen aiheuttamaa äkillistä iskumaista kuormitusta. Näihin erityisolosuhteisiin sovelletaan erityisiä toiminnallisia vaatimuksia.
Standardin suunniteltu käyttö kattaa sisä- ja ulkorakentamisen osat sekä sellaiset verhous- ja peiteosat (keraamisia laattoja lukuun ottamatta), joita säädäntöviranomainen erityisesti vaatii käytettäväksi palosuojaukseen tietyissä rakennuksen osissa, kuten poistumisreiteillä.
Tämä eurooppalainen standardi ei kata
— tehdasvalmisteisia liimattuja kokoonpanoja
— betonia, joka on liimattu joko betoniin, teräkseen tai hiilikuitupohjaiseen materiaaliin
— puuta, kun siitä on liimaamalla valmistettu laminoitu palkki (liimapuupalkki), jota käytetään kantavana rakenneosana
— kestomuoveja (esim. polyeteeni, polypropeeni, polyamidi ja fluoratut polymeerit), ellei niitä ole erikseen valmistettu (yleensä erityisessä hapetusprosessissa) yhteen liimattaviksi työmaalla
— samanakselisia metallisia kokoonpanoja, joihin kuuluvat niin kierreliittimet kuin muutkin liittimet sekä putket
— rakennuslasitekäyttökohteissa käytettäviä lasikokoonpanoja, joiden valmistuksessa on käytetty silikoniliimoja
— sellaisia kantavia rakennusosia, jotka ovat pysyvästi vedessä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 09 172841.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.05.2015
Julkaisupäivä
23.08.2016
Painos
2
Sivumäärä
47
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin