Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15275:2015

Rakenneliimat. Talonrakennuksen ja yhdyskuntarakennuksen rakenteissa käytettäviin samanakselisiin metallisiin kokoonpanoihin tarkoitettujen anaerobisten liimojen ominaisuuksien määrittely

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään metallielementeissä käytettävien anaerobisten liimojen ominaisuuksien määrittelyä koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät. Standardi koskee anaerobisia liimoja, jotka on tarkoitettu talonrakennuksen ja yhdyskuntarakennuksen rakenteissa käytettäviin samanakselisiin metallisiin elementteihin, kuten kierreliittimiin ja muihin liittimiin sekä putkiin. Standardia voidaan soveltaa yksittäisille liimoille ja liimajärjestelmille (pakkauksille), jotka käsittävät niin sisä- kuin ulkorakentamisen osien liimoja, aktivaattoreita ja pohjusteita.
Tämä eurooppalainen standardi koskee ainoastaan metallialustoja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 09 172841.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.05.2015
Julkaisupäivä
23.08.2016
Painos
2
Sivumäärä
53
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin