Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10213:2007 + A1:2016

Painelaiteteräkset. Valuteräkset

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee paineenalaisissa osissa käytettäviä teräsvaluja. Standardi sisältää painelaitteiden osien valmistuksessa käytettävät materiaalit.
Tämän eurooppalaisen standardin mukaiset valut on määritelty kemiallisen koostumuksensa (ks. taulukko 2) ja mekaanisten ominaisuuksiensa (ks. taulukot 3…6) perusteella. Mikäli valukappaleita liitoshitsataan valimon toimesta, tämä eurooppalainen standardi on voimassa.
Mikäli valukappaleita hitsataan:
— muokattuihin tuotteisiin (levyt, putket, takeet) tai
— muun kuin valimon toimesta
tämä eurooppalainen standardi ei ole voimassa.
HUOM. Tämän materiaaleja koskevan yhdenmukaistetun lisästandardin osalta olettamus siitä, että materiaalit ovat painelaitedirektiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, koskee ainoastaan standardissa olevien materiaalien teknisiä tietoja eikä materiaalin oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. Näin ollen tässä materiaalistandardissa mainittuja teknisiä tietoja pitäisi arvioida kyseisen laitteen rakennevaatimusten mukaan sen varmistamiseksi, että painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10027-1:2005 Designation systems for steels - Part 1: Steel names
EN 10027-2:2015 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
Direktiivi
Vahvistuspäivä
23.06.2016
Julkaisupäivä
04.10.2016
Painos
2
Sivumäärä
49
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin