Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12794:2005 + A1:2007 + AC:2008

Betonivalmisosat. Perustuspaalut

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee terminologian, vaatimukset, toiminnalliset peruskriteerit, testausmenetelmät ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin betonisille tehdasvalmisteisille rakennuksissa ja maa- ja vesirakennuskohteissa käytettäville perustuspaaluille, jotka asennetaan työmaalla lyömällä, täryttämällä, painamalla tai muilla sopivilla tekniikoilla. Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa myös tuotteisiin, jotka on valmistettu työmaalla tilapäisissä tehtaissa silloin, kun valmistusta valvotaan
kohdan 6 säännösten mukaisesti ja kun valmistus on tarvittaessa suojattu haitallisilta sääolosuhteilta.
Tätä asiakirjaa sovelletaan paaluihin, jotka on valmistettu tehtaassa joko teräsbetoni- tai jännebetonielementteinä. Poikkileikkaus voi olla umpinainen tai siinä voi olla ontelo, ja se voi olla muodoltaan kulmikas tai pyöreä. Poikkileikkaus voi olla
vakio koko pituudella tai se voi supistua osittain tai kokonaan paalun tai osapaalun pituudella.
Tämä asiakirja käsittelee paaluja, jotka on valmistettu joko jatkamattomina tai osapaaluina, joissa on valuun asennetut paalujatkokset. Paaluissa voi olla laajennettu alapää tai kärkivahvike.
Tätä asiakirjaa sovelletaan standardin EN 206-1 mukaisesti määriteltyyn normaalipainoiseen betoniin, joka on tiivistetty siten, että se ei sisällä merkittäviä määriä muita ilmasulkeumia kuin huokosilmaa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13369:2004 Common rules for precast concrete products
EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
15.10.2007
Julkaisupäivä
27.12.2016
Painos
3
Sivumäärä
40
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin