Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14843:2007

Betonivalmisosat. Portaat

Soveltamisala
Tässä standardissa määritellään raudoitettujen ja/tai esijännitettyjen betoniportaiden rakentamiseen käytettävien porras-elementtien ja betonivalmisosien (esim. askellankkujen) materiaalit, valmistaminen, ominaisuudet, vaatimukset ja testausmenetelmät.
Tätä standardia sovelletaan rakenteellisiin portaisiin, joita käytetään sisä- tai ulkotiloissa.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat betonielementtiportaat, jotka on valettu yhtenä kappaleena tasanteiden kanssa tai tehty palkeilla tai pilareilla tuetuista askellankuista. Tukirakenteissa saattaa olla paikallavalettua betonia.
Tässä standardissa on sanasto, toimivuuskriteerit, todentamismenetelmät, toleranssit, kysymykseen tulevat fysikaaliset ominaisuudet, erikoistestausmenetelmät sekä kuljetuksen, asennuksen ja liitosten erityisasiat.
Portaiden toiminnallisuutta koskevat geometriset ominaisuudet eivät sisälly tämän standardin soveltamisalaan, vaan ne ovat kansallisissa määräyksissä tai paikallisen käytännön mukaisia.
Betoniportaat luokitellaan kahteen päätuoteperheeseen:
— porraselementit, jotka muodostuvat porrassyöksyistä, tasanteista tai näiden yhdistelmästä. Niissä saattaa olla pystysuoria tukirakenteita.
— askellankuista tehdyt kantavat tai ei-kantavat portaat, jotka asennetaan rakennuspaikalla esim. askelmien alapuolisten tukien tai keskipilarin kanssa.
Portaat voivat olla suoria tai kiertäviä.
Portaisiin saattaa kuulua kaiteita (toisella tai molemmilla sivuilla) ja tasanteita.
Portaissa saattaa olla yksinkertaisia tukipintoja (esim. konsoleihin, seiniin tai palkkeihin tukeutuvia), pulttiliitoksia tai ne voidaan yhdistää raudoituksen ja paikallavaletun betonin kanssa.
Betonielementtien pinnat saattavat olla pinnoittamattomia tai pinnoitettuja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13369:2004 Common rules for precast concrete products
EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.09.2007
Julkaisupäivä
27.12.2016
Painos
2
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin