Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12737:2005 + A1:2008

Betonivalmisosat. Maatalouden rakolattiaelementit

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee maatalouden rakolattioina käytettävien raudoitettujen ja esijännitettyjen betonirakolattiaelementtien vaatimukset ja esittää näiden tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. Tämä asiakirja ei koske rakolattiaelementtejä,
joihin kohdistuu muita kuin eläinten ja niiden hoitajien aiheuttamia kuormia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
03.03.2008
Julkaisupäivä
27.12.2016
Painos
3
Sivumäärä
30
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin