Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14991:2007

Betonivalmisosat. Perustuselementit

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi sisältää betoniperustuselementtien (sisältäen yhdistetyt pilarit ja perustuselementit, anturaelementit, holkit) vaatimukset ja perustoimintakriteerit sekä määrittelee tarvittaessa vähimmäisarvot. Betoniperustuselementit valmistetaan rakennuksiin tarkoitetusta standardin EN 1992-1-1 mukaisesta raudoitetusta normaalipainoisesta betonista.
Tämä eurooppalainen standardi sisältää terminologian, toimintakriteerit, toleranssit, kysymykseen tulevat fysikaaliset ominaisuudet sekä kuljetuksen ja asennuksen erityisasiat.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske testaamalla määritettyä kantavuutta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13369:2004 Common rules for precast concrete products
EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.09.2007
Julkaisupäivä
27.12.2016
Painos
2
Sivumäärä
28
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin