Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14025:2014 + A1:2016

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Paineelliset metallisäiliöt. Suunnittelu ja rakenne

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään suunnittelua ja rakennetta koskevat vähimmäisvaatimukset paineellisille metallisäiliöille, joiden enimmäiskäyttöpaine tai -koepaine on yli 50 kPa (0,5 bar) ja joita käytetään vaarallisten aineiden kuljetukseen maanteillä, rautateillä ja merellä. Tämä standardi sisältää vaatimukset aukoille, sulkimille ja rakenteellisille varusteille, mutta sen vaatimukset eivät kata käyttölaitteita. Kryogeenisten nesteiden kuljetussäiliöihin sovelletaan standardeja EN 13530-1 ja EN 13530-2.
HUOM. 1 Tämän standardin mukaisten painesäiliöiden suunnittelua ja rakennetta koskevat ensisijaisesti ADR/RID-määräysten kohtien 6.8.2.1, 6.8.3.1 ja 6.8.5 vaatimukset. Lisäksi sovelletaan ADR/RID-määräysten kohtiin 3.2, 4.3 ja 6.8.2.4 liittyvän taulukon A sarakkeissa 12 ja 13 esitettyjä oleellisia vaatimuksia. Rakenteellisten varusteiden kohdalla sovelletaan kohtia 6.8.2.2 ja 6.8.3.2. Tässä standardissa viitataan ADR/RID-määräysten kohdassa 1.2.1 esitettyihin määritelmiin. UN-säiliöitä koskevat ADR/RID-määräysten kohtien 4.2 ja 6.7.2 ja 6.7.3 vaatimukset. Lisäksi sovelletaan ADR/RID-määräysten kohtiin 3.2, 4.2, 6.7.2 ja 6.7.3 liittyvän taulukon A sarakkeissa 10 ja 11 esitettyjä oleellisia vaatimuksia. Yllä olevat kohdat ovat ADR/RID-määräysten vuoden 2013 painoksesta, ja vaatimuksia voidaan päivittää. Tämä voi johtaa tilapäisiin poikkeamiin standardin EN 14025 vaatimusten kanssa. On tärkeää muistaa, että ADR/RID-määräykset menevät tämän standardin vaatimusten ohi.
HUOM. 2 Tätä standardia sovelletaan nestemäisiin kaasuihin, sisältäen nestekaasun. Nestekaasua käsitellään standardissa EN 12493.
Jollei ole muutoin määritelty, koko sivun poikki kirjattuja vaatimuksia sovelletaan kaikkiin säiliöihin. Kahteen sarakkeeseen jaetut osuudet koskevat vain alla mainittuja säiliöitä seuraavasti:

ADR/RID-määräysten kohdan 6.8 mukaiset maantiellä ja rautatiellä (vasen sarake)

ADR/RID-määräysten kohdan 6.7 mukaiset UN-säiliöt (oikea sarake).Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
EN 13094:2008 Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction
EN 13445-2:2014 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
01.07.2016
Julkaisupäivä
14.02.2017
Painos
4
Sivumäärä
114
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin