Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15224:2016

Standardin EN ISO 9001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä terveydenhuoltoalan käyttöön

Soveltamisala
1.1 Soveltaminen

Tämä standardi
a) antaa järjestelmällistä toimintamallia koskevat vaatimukset, jotka täyttämällä organisaatio voi tuottaa hyvälaatuisia terveyspalveluja
b) voi olla organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien (myös sertifiointilaitosten) käytössä terveydenhuolto-organisaation kaikilla tasoilla laatujärjestelmän toteutuksessa ja ylläpidossa, ja sen avulla arvioidaan organisaation kykyä täyttää niin potilaiden kuin muidenkin asiakkaiden tarpeet ja odotukset.
c) on sovellettavissa terveydenhuolto-organisaatioihin riippumatta organisaation rakenteesta, itse organisaatiosta, omistajasta tai organisaation tuottamien terveyspalvelujen koosta tai luonteesta.
d) keskittyy kliinisten prosessien vaatimuksiin. Organisaatiot, joiden laatujärjestelmän soveltamisalaan kuuluu myös tutkimus- ja koulutusprosesseja, voivat käyttää tämän standardin vaatimuksia tarpeen mukaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN ISO 9000:2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
Vahvistuspäivä
30.12.2016
Julkaisupäivä
12.03.2019
Painos
2
Sivumäärä
153
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Suomennoksesta paranneltu ja korjattu painos julkaistu maaliskuussa 2019.

Takaisin