Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12642:2016

Kuorman kiinnitys ajoneuvoissa. Kuorma-autojen ja niiden perävaunujen korirakenne. Minimivaatimukset

Soveltamisala
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan hyötyajoneuvojen ja perävaunujen korirakenteisiin.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vakioajoneuvokorien (sivuseinien sekä etu- ja takaseinien) ja vahvistettujen ajoneuvokorien yleiset minimivaatimukset ja määritellään asianmukaiset testit.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kaikkiin hyötyajoneuvoihin, joiden rakenne ja korityyppi vastavat alla kuvattua tyyppiä.
Testin vaatimusten mukaisia voimia, jotka kuvataan alla, voidaan hyödyntää kuorman kiinnityksessä.
Ajoneuvon lattia on osa korin alarakennetta. Jos lattian lujuutta ei ole määritelty, valmistajan tulisi antaa tarvittavat tiedot. Lattian akselikuorman testaus tulisi suorittaa standardin EN 283 mukaisesti. Testin tulokset tulisi merkitä kohdassa 6 esitettyihin kohtiin.
Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta standardin ISO 27956 mukaisiin pakettiautoihin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12195-1:2010 Load restraining on road vehicles - Safety - Part 1: Calculation of securing forces
Vahvistuspäivä
25.11.2016
Julkaisupäivä
04.07.2017
Painos
3
Sivumäärä
50
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin