Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10222-1:2017

Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Tämän eurooppalaisen standardin tämä osa määrittelee yleiset tekniset toimitusehdot painelaitteissa käytettäville teräksestä valmistetuille vapaatakeille, rengasvalssatuille tuotteille ja taotuille tangoille.
HUOM. Kun EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) on julkaistu viittaus tähän eurooppalaisen standardiin liittyen direktiiviin 2014/68/EU, olettamus siitä, että materiaalit ovat direktiivin 2014/68/EU olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, koskee ainoastaan standardissa olevien materiaalien teknisiä tietoja eikä materiaalin oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. Näin ollen painelaitteen suunnittelijan tai valmistajan on arvioitava tässä materiaalistandardissa mainittuja teknisiä tietoja kyseisen laitteen rakennevaatimusten suhteen sen varmistamiseksi, että direktiivin 2014/68/EU olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Standardit EN 10222–1...EN 10222−5 on laadittu siten, että eri materiaaleja koskevat tiedot esitetään standardin eri osissa. Direktiivin 2014/68/EU olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen edellyttää sekä osan 1 lisäksi myös materiaalikohtaisen osan 2, 3, 4 tai 5 soveltamista.
Tietoja yleisistä teknisistä toimitusehdoista esitetään standardissa EN 10021.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10020:2000 Definition and classification of grades of steel
EN 10021:2006 General technical delivery conditions for steel products
EN 10027-1:2016 Designation systems for steels - Part 1: Steel names
Direktiivi
Vahvistuspäivä
21.04.2017
Julkaisupäivä
12.09.2017
Painos
3
Sivumäärä
45
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin