Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16508:2015

Tilapäisrakenteet. Sääsuojaukset. Toiminnalliset vaatimukset ja yleinen suunnittelu

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään tilapäisiä kattorakenteita ja sääsuojia koskevat toiminnalliset vaatimukset ja suunnittelumenetelmät.
Tällaisten rakenteiden toteuttamiseen on monia tapoja:
― tilapäinen kattorakenne, jota tukee olemassa oleva pysyvä rakenne (kuva 1)
― tilapäinen kattorakenne, jota telineet tukevat (kuvat 2 ja 3)
― tilapäinen kattorakenne, jota tukee toinen tilapäinen rakenne (esim. teräsrunko)
― tilapäinen seinärakenne, jota tukee erillinen rakenne (kuva 4)
― sääsuoja, joka on kokonainen tilapäinen rakenne, johon sisältyvät katto, seinät ja vastaavat tilapäiset tukirakenteet (kuva 5).
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään yleiset vaatimukset. Nämä vaatimukset ovat pääosin riippumattomia rakenteiden valmistusmateriaaleista. Tämä standardi on tarkoitettu hankesuunnittelun ja sääsuojauksien suunnittelun perustaksi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12811-1:2003 Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds - Performance requirements and general design
EN 12811-2:2004 Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
EN 12812:2008 Falsework - Performance requirements and general design
Vahvistuspäivä
18.12.2015
Julkaisupäivä
19.09.2017
Painos
1
Sivumäärä
43
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin