Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16883:2017

Kulttuuriperinnön vaaliminen. Ohjeita historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään ohjeita historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen siten, että niiden kulttuurihistoriallinen merkitys säilyy. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi historiallisesti, arkkitehtonisesti tai kulttuurisesti arvokkaat rakennukset. Tämän standardin käyttö ei ole rajoittunut rakennuksiin, joilla on virallinen kulttuuriperinnön asema, vaan sitä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin ja -ikäisiin historiallisiin rakennuksiin.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään energiatehokkuuden parantamistoimien valintaan tarkoitettu velvoittava menettely, joka perustuu rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisen merkityksen tutkimukseen, selvityksiin ja dokumentointiin. Menettelyssä arvioidaan parantamistoimien vaikutus rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämiseen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 16096:2012 Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage
EN 16247-2:2014
EN ISO 52000-1:2017 Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017)
Vahvistuspäivä
26.05.2017
Julkaisupäivä
28.11.2017
Painos
1
Sivumäärä
59
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin