Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12999:2011 + A2:2018:en

Cranes. Loader cranes

Soveltamisala
Soveltamisalaa ei ole saatavilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12077-2:1998+A1:2008 Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and indicating devices
EN 12644-1:2001+A1:2008 Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions
EN 13001-1:2004+A1:2009 Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
09.03.2018
Julkaisupäivä
13.03.2018
Painos
3
Sivumäärä
88
Julkaisun kieli
englanti

Takaisin