Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15824:2017

Spesifikaatio orgaanisiin sideaineisiin pohjautuville ulkorappauslaasteille ja sisätasoitteille

Soveltamisala
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat tehdasvalmisteiset orgaanisiin sideaineisiin pohjautuvat ulkorappauslaastit ja sisätasoitteet, joita käytetään ulkona tai sisätiloissa seinien, pilarien, väliseinien ja sisäkattojen pinnoittamiseen. Tuotteita toimitetaan pastoina, valmislaasteina tai jauheina. Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat myös rappauslaastit ja tasoitteet, joissa sideaineet ovat epäorgaanisia, kuten silikaatteja, silaaneja1, siloksaaneja ja silikoneja.
Rappauslaastit ja tasoitteet voivat muodostaa kohokuvioidun tai tasaisen rakenteen lopullisen pinnan, tai niitä käytetään alustan tasoittamiseen, jotta se on riittävän tasainen koristeellisia pintakäsittelyjä varten.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään rappauslaastien ja tasoitteiden määritelmät, loppukäytön toiminnalliset vaatimukset ja luokitukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa on esitetty tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP). Standardi sisältää myös tuotteen merkintävaatimukset.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu standardien EN 1062-1 ja EN 13300 mukaiset pinnoiteaineet ja -yhdistelmät.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole suosituksia rappauslaastien ja tasoitteiden suunnittelusta eikä rappaus- tai tasoittamismenetelmistä. Tätä eurooppalaista standardia voidaan kuitenkin käyttää rappauslaastien ja tasoitteiden määrittelyyn yhdessä käyttökohdeohjeiden sekä kansallisten työnsuoritusohjeiden kanssa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
04.08.2017
Julkaisupäivä
24.04.2018
Painos
2
Sivumäärä
21
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin