Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1176-1:2017

Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisala
Standardin EN 1176 tässä osassa määritellään yleiset turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat julkisille leikkikentille pysyvästi asennettuja leikkikenttävälineitä ja niiden turva-alustoja. Välinekohtaiset lisäturvallisuusvaatimukset määritellään tämän standardin muissa osissa.
Standardin EN 1176 tämä osa kattaa lapsille tarkoitetut leikkikenttävälineet. Standardia laadittaessa on otettu huomioon, että pienet lapset ja kyvyiltään tai taidoiltaan heikommat lapset tarvitsevat aikuisten valvontaa.
Standardin EN 1176 tämän osan tarkoitus on varmistaa riittävä turvallisuus leikittäessä leikkikenttävälineissä, niiden päällä tai ympärillä ja samalla tarjota lapsille hyödyllisiä toimintoja ja ominaisuuksia, joista lapset saavat arvokasta kokemusta, jonka avulla he oppivat käsittelemään leikkikentän ulkopuolisia tilanteita.
Standardin EN 1176 tätä osaa sovelletaan yksin ja yhteisesti käytettäviksi tarkoitettuihin lasten leikkikenttävälineisiin. Standardia sovelletaan myös välineisiin ja laitteisiin, jotka on asennettu käytettäväksi leikkikenttävälineiden tapaan, vaikka niitä ei ole varsinaisesti siihen tarkoitukseen valmistettu, mutta ei välineisiin, jotka standardissa EN 71 ja leludirektiivissä määritellään leluiksi.
Standardia ei sovelleta seikkailuleikkipuistoihin, paitsi sinne sijoitettuihin yleisessä myynnissä oleviin leikkikenttävälineisiin.
HUOM. Seikkailuleikkipuistot ovat aidattuja, valvottuja leikkikenttiä, joiden hoitamisessa ja valvonnassa toteutetaan lasten kehitystä edistäviä periaatteita ja joissa usein on itserakennettuja välineitä.
Standardin EN 1176 tässä osassa määritellään vaatimukset, joiden avulla ehkäistään lapsen loukkaantuminen tilanteissa, joita hän ei välttämättä osaa varoa käyttäessään välinettä sille tarkoitetulla tavalla tai kohtuudella ennakoitavissa olevilla tavoilla.
Sähkön käyttö joko leikkitoiminnossa tai käyttäjän liikuttamisessa ei kuulu tämän standardin soveltamisalaan. Standardin käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota eurooppalaisiin ja kansallisiin standardeihin ja säännöksiin, joita on noudatettava sähköä käytettäessä.
Tämä standardi ei kata täysin myöskään leikkivälineitä, jotka on asennettu veteen tai joissa veden voi katsoa toimivan iskua vaimentavana alustana. Märkä ympäristö lisää riskejä.
Tämä standardi ei käsittele myöskään liialle ultraviolettisäteilylle altistumista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1177:2018 Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
EN 13411-3:2004+A1:2008 Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-securing
EN 13411-5:2003+A1:2008 Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 5: U-bolt wire rope grips
Vahvistuspäivä
27.10.2017
Julkaisupäivä
24.04.2018
Painos
3
Sivumäärä
208
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin