Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 115-1:2017

Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenteet ja asennus

Soveltamisala
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kohdassa 3 määriteltyihin uusiin liukuportaisiin ja liukukäytäviin (astinlevy- tai hihnatyyppisiin).Tämä eurooppalainen standardi käsittelee kaikkia merkittäviä vaaroja, vaarallisia tilanteita ja tapahtumia, joita voi esiintyä liukuportaissa ja liukukäytävissä, kun niitä käytetään tarkoitetulla tavalla ja käytetään väärin tavalla, jonka valmistaja on voinut kohtuudella ennakoida (ks. kohta 4).Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta liukuportaisiin eikä liukukäytäviin, jotka on valmistettu ennen sen julkaisemista EN-standardina. On kuitenkin suositeltavaa, että olemassa olevat laitteet mukautetaan tähän standardiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions
EN 10025-2:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
EN 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
04.08.2017
Julkaisupäivä
01.05.2018
Painos
3
Sivumäärä
213
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin