Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13698-1

Kuormalavat. Osa 1: 800 mm x 1200 mm puisen kuormalavan rakenne

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee rakennevaatimukset uudelleenkäytettävälle puiselle kuormalavalle, joka on kooltaan 800 mm x 1200 mm kaksikantinen, ei-käännettävä, 9 välitukea sisältävä nelitielava. Se soveltuu käytettäväksi kuljetuksessa, varastoinnissa ja vaihtolavajärjestelmissä. Standardi sisältää myös joitakin valmistusta ja merkintöjä koskevia vaatimuksia ja käsittelee turvallisuusnäkökohtia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 3133:1975 Wood -- Determination of ultimate strength in static bending
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
26.01.2004
Julkaisupäivä
03.09.2004
Painos
1
Sivumäärä
50
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin