Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1563:2018

Valut. Pallografiittivaluraudat

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee pallografiittivalurautalajit ja niiden vaatimukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kaksi ryhmää pallografiittivalurautalajeja, jotka on jaoteltu valetuista näytteistä työstetyistä koesauvoista määritettyjen mekaanisten ominaisuuksien perusteella. Ensimmäisessä ryhmässä on pääosin ferriittisiä, ferriittis-perliittisiä ja perliittisiä lajeja. Toisessa ryhmässä on liuoslujitettuja ferriittisiä lajeja.
Tämä standardi ei koske rautavalujen teknisiä toimitusehtoja (ks. standardit EN 1559‑1 [3] ja EN 1559‑3 [4]).
Tässä standardissa ei käsitellä:
— ausferriittisiä pallografiittivalurautoja, jotka määritellään standardissa EN 1564 [5]
— niukkaseosteisia kuumalujia ferriittisiä pallografiittivalurautoja, jotka määritellään standardissa EN 16124 [6]
— jatkuvavalettuja valurautatankoja, jotka määritellään standardissa EN 16482 [7]
— austeniittisia valurautoja, jotka määritellään standardissa EN 13835 [8]
— pallografiittivaluraudasta valmistettuja putkia, putkenosia ja niiden liitoksia, jotka määritellään standardeissa EN 545 [9], EN 598 [10] ja EN 969 [11]
— standardissa EN 545 määriteltyjä pallografiittivalurautalajeja, joita käytetään esimerkiksi teollisuusventtiileissä, käsikäyttöisissä sulkuventtiileissä ja laipoissa sekä niiden liitoksissa, joille on laadittu soveltuvat eurooppalaiset tuotestandardit.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
EN 764-5:2014 Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification
EN ISO 148-1:2016 Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2016)
Direktiivi
Vahvistuspäivä
24.08.2018
Julkaisupäivä
23.10.2018
Painos
5
Sivumäärä
81
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin