Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittää joko vaakasuoraan toimivalla työntöpainikkeella tai vaakasuoraan toimivalla kosketuspuomilla, erityisesti paniikkitilanteessa poistumisteillä käytettäviksi suunnitelluille mekaanisesti käytettäville paniikkipoistumislaitteille selvitettävät ominaisuudet sekä vaatimukset valmistukselle ja testaukselle.
Paniikkipoistumislaitteen sopivuus osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin määritetään palotesteillä, jotka suoritetaan tämän eurooppalaisen standardin edellyttämien ominaisuuksien testauksen lisäksi. Liitteessä B kuvataan näille tuotteille asetettavat lisävaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi kattaa paniikkipoistumislaitteet, jotka ovat kokonaisuudessaan yhden valmistajan valmistamia ja markkinoille saattamia tai joiden osat on valmistanut useampi valmistaja, mutta jotka sen jälkeen on saatettu markkinoille tuotejärjestelmänä yhden toimittajan toimesta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
12.05.2008
Julkaisupäivä
08.01.2019
Painos
1
Sivumäärä
57
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin