Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16750:2017

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Happipitoisuutta alentavat laitteistot. Mitoitus, asennus, suunnittelu ja huolto

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään happipitoisuutta alentavat laitteistot, joita käytetään palonestolaitteistoina luomaan alueelle ilmaseos, jossa on pysyvästi ympäristön olosuhteita alempi happipitoisuus. Happipitoisuuden alentamisen taso määritellään kyseisiä alueita koskevien riskien perusteella (ks. liite A). Happipitoisuuden alentaminen toteutetaan teknisillä laitteistoilla, jotka tuottavat ilmavirtauksen, jonka happipitoisuus on normaalia alempi.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vähimmäisvaatimukset ja tekniset spesifikaatiot, jotka koskevat happipitoisuudeltaan alennettua ilmaa käyttävien happipitoisuutta alentavien kiinteiden laitteistojen mitoitusta, asennusta ja huoltoa rakennuksissa ja tehdasolosuhteissa. Tämä standardi koskee myös olemassa olevien laitteistojen laajentamista ja muokkaamista.
Tämä eurooppalainen standardi koskee typpeä käyttäviä happipitoisuutta alentavia laitteistoja, jotka on suunniteltu ylläpitämään alhaista happipitoisuutta suljetuissa tiloissa.
HUOM. Tällä hetkellä typpikaasu soveltuu parhaiten happipitoisuuden alentamiseen, mutta tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää pohjana myös muille kaasuille.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske happipitoisuutta alentavia laitteistoja, joissa käytetään vesisumua tai palamiskaasuja.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske
— räjähdyksen tukahduttamislaitteistoja
— räjähdyksen estolaitteistoja
— sammutuslaitteistoja, joissa käytetään kaasumaisessa muodossa olevia sammutteita
— siirrettävien säiliöiden inertointia
— laitteistoja, joissa happipitoisuutta alennetaan muista kuin palontorjunnallisista syistä (esim. teräksen jalostaminen inerttiä kaasua sisältävässä tilassa, jotta vältetään oksidikalvon muodostuminen)
— järjestelmän tai laitteiston korjauksen (esim. hitsauksen) ajaksi suoritettua inertointia, jolla poistetaan tulipalon tai räjähdyksen riski.
Happipitoisuutta alentavan laitteiston ja sen yksittäisten komponenttien ominaisuuksien lisäksi tämä eurooppalainen standardi kattaa myös tietyt suojattavaa aluetta koskevat rakenteiden spesifikaatiot.
Laitteisto, jolla on suojattu tilan happipitoisuutta alentamalla, on valvottu ja jotta tilassa voidaan oleskella pitkiäkin aikoja, myös sen sisäilma on jatkuvasti valvottu. Tämä standardi ei koske pieniä ilmastoimattomia tiloja, joissa voi olla vaarallisia kaasuja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12094-1:2003 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices
EN 50104:2010
EN 54-10:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
Vahvistuspäivä
15.09.2017
Julkaisupäivä
29.01.2019
Painos
1
Sivumäärä
67
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin