Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16516:2017

Rakennustuotteet. Vaarallisten aineiden päästöjen arviointi. Sisäilmaemissioiden määritys

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään horisontaalinen referenssitestimenetelmä määräyksissä säädeltyjen vaarallisten aineiden emissioiden määrittämiseen rakennustuotteista sisäilmaan. Tämä menetelmä soveltuu haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin, puolihaihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin ja erittäin haihtuviin aldehydeihin. Menetelmä perustuu testikammion käyttöön ja orgaanisten yhdisteiden analysointiin kaasukromatografi-massaspektrometrillä (GC-MS) tai nestekromatografilla (HPLC).
HUOM. 1 Lisätietoja on esitetty epäsuorista testimenetelmistä (katso liite B) ja erittäin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien määrittämisestä (katso liite C).
HUOM. 2 Tässä eurooppalaisessa standardissa kuvataan yleismenettely ja pääasiassa velvoittavilla viittauksilla olemassa olevien standardien käyttö, tarvittaessa täydennettynä lisä- tai sovelletuilla velvoittavilla vaatimuksilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TR 16220:2011 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling
EN 16687:2015 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
EN ISO 13137:2013 Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods (ISO 13137:2013)
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
13.10.2017
Julkaisupäivä
05.02.2019
Painos
1
Sivumäärä
58
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin