Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13317:2018

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Käyttölaitteet. Miesaukon kansikokoonpano

Soveltamisala
Tämä asiakirja kattaa miesaukon kansikokoonpanon ja määrittelee sen suorituskykyvaatimukset, mitat ja tarvittavat kokeet, joiden avulla vahvistetaan vaatimustenmukaisuus tämän standardin kanssa.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellyt laitteet sopivat käytettäviksi bensiinin ja sellaisten nestemäisten öljytuotteiden ja muiden ADR-määräysten (Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia) luokan 3 vaarallisten aineiden kanssa, joiden höyrynpaine ei ylitä 110 kPa ja joita ei ole luokiteltu myrkyllisiksi tai syövyttäviksi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
03.08.2018
Julkaisupäivä
12.02.2019
Painos
3
Sivumäärä
29
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin