Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14126

Suojavaatetus. Vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatteille infektioita vastaan

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät uudelleen käytettävälle ja kertakäyttöiselle infektoivilta aineilta suojaavalle vaatetukselle.
Leikkaussalivaatetus tai peittoliinat, joita käytetään ristiinsaastumisen estämiseksi kirurgisissa toimenpiteissä, eivät kuulu tämän standardin soveltamisalaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 139:1973 Textiles -- Standard atmospheres for conditioning and testing
ISO 16603:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids -- Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by blood and body fluids -- Test method using synthetic blood
ISO 16604:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids -- Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens -- Test method using Phi-X 174 bacteriophage
Direktiivi
89/686/EEC Henkilönsuojaimet
93/68/EEC Neuvoston direktiivi 93/68/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, direktiivien 87/404/ETY (yksinkertaiset paineastiat), 88/378/ETY (lelujen turvallisuus), 89/106/ETY (rakennusalan tuotteet), 89/336/ETY sähkömagneettinen yhteensopivuus), 98/37/EY (koneet), 89/686/ETY (henkilönsuojaimet), 90/384/ETY (muut kuin itsetoimivat vaa'at), 90/385/ETY (aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet), 90/396/ETY (kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet), 98/13/EY (telepäätelaitteet), 92/42/ETY (uudet
nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävät kuumavesikattilat) ja 73/23/ETY (tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet) muuttamisesta
93/95/EEC Henkilösuojaimet (89/686/ETY muutos)
96/58/EC Henkilönsuojaimet (89/686 muutos)
2016/425

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
08.03.2004
Julkaisupäivä
17.12.2004
Painos
1
Sivumäärä
41
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Suomen Standardisoimisliitto SFS tarjoaa tämän julkaisun maksutta käyttöönne: Koronaviruksen torjunnassa ja hoidossa tarvittavien suojavarusteiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotantoa halutaan vauhdittaa tarjoamalla niitä koskevat standardit toistaiseksi maksutta. Euroopan komissio ja standardisointijärjestöt CEN ja CENELEC sopivat asiasta perjantaina 20.3.2020. Lue lisää https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/standardit_tarkea_tyokalu_koronaviruksen_torjunnassa.5369.newsPIKAOHJE: Kun haluat ladata julkaisun käyttöösi veloituksetta, kirjaudu SFS:n kauppaan. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, rekisteröidy kaupan käyttäjäksi. Julkaisun saat ladattua sen tuotetietosivulta Avaa-painikkeesta.

Takaisin