Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16657:2016 + A1:2018

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Kiinteiden säiliöiden ylitäytönohjaimet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään säiliöajoneuvon ylitäytönohjaimen suorituskykyä ja rakennetta koskevat minimivaatimukset.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan leimahduspisteeltään ≤ 100 °C olevien nestemäisten polttoaineiden ylitäytönohjaimiin.
Vaatimuksia sovelletaan ylitäytönohjaimiin, jotka soveltuvat käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa välillä -25 °C ... +60 °C ja normaaleissa käyttöpaineen vaihteluissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 7637-2:2011 Road vehicles -- Electrical disturbances from conduction and coupling -- Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only
Vahvistuspäivä
20.07.2018
Julkaisupäivä
26.03.2019
Painos
2
Sivumäärä
27
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin