Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 17110:2018

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Käyttölaitteet. Höyrynkeräyksen kokoojaputkiston venttiilit

Soveltamisala
Tämä asiakirja kattaa höyrynkeräyksen kokoojaputkiston venttiilin, jota käytetään kokoojaputkiston hallitussa tuuletuksessa ympäröivään ilmaan.
Asiakirjassa määritellään höyrynkeräyksen kokoojaputkiston venttiilien suorituskykyvaatimukset ja kriittiset mitat. Tässä asiakirjassa määritellään myös kokeet, jotka vaaditaan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
Tässä asiakirjassa määritellyt laitteet sopivat käytettäviksi bensiinin kanssa sekä ADR-määräysten [1] luokan 3 mukaisten nestemäisten öljytuotteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa, joiden höyrynpaine ei ylitä 110 kPa 50 °C lämpötilassa ja joita ei luokitella myrkyllisiksi tai syövyttäviksi aineiksi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Direktiivi
94/63/EC Bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta
2009/126/EC Bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
07.09.2018
Julkaisupäivä
18.06.2019
Painos
1
Sivumäärä
23
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin