Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12972:2018

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Metallisten säiliöiden testaus, tarkastus ja merkintä

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävien kiinteiden säiliöiden
(säiliöajoneuvojen), irrotettavien säiliöiden, säiliövaunujen, UN-säiliöiden ja säiliökonttien metallisten säiliöiden tyyppihyväksyntää, käyttöönottotarkastusta, määräaikaistarkastusta, välitarkastusta ja ylimääräistä tarkastusta koskevat testaus-, tarkastus- ja merkintävaatimukset.
Tätä asiakirjaa ei sovelleta monisäiliöajoneuvoihin ja monisäiliövaunuhin, jotka koostuvat kaasupulloista, putkiastioista, paineastioista, pullopaketeista ja monielementtikaasusäiliöistä (MEG-konteista), riippumatta siitä, ovatko elementit astioita tai säiliöitä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
20.07.2018
Julkaisupäivä
18.06.2019
Painos
4
Sivumäärä
116
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin