Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1708-2:2018

Hitsaus. Hitsausliitosten liitosmuodot teräksille. Osa 2: Osat, joihin ei kohdistu sisäistä painetta

Soveltamisala
Tämän standardin tarkoituksena on antaa esimerkkejä yleisesti käytetyistä ehjistä ja hyväksytyistä liitosmuodoista rakenneosille, joihin ei kohdistu sisäistä painetta. Nämä liitosmuodot eivät ole mitenkään pakollisia eivätkä estä käyttämästä muitakin liitosmuotoja. Kuormitusta, tarkoituksenmukaisuutta, väsymistä ja jännityskorroosiota koskevia vaatimuksia noudatetaan tarvittaessa.
Tämä asiakirja sisältää liitosmuotoja, jotka hitsataan seuraavilla hitsausprosesseilla (numero on
standardin EN ISO 4063 mukainen):
— Puikkohitsaus (111)
— Täytelankahitsaus ilman suojakaasua (114)
— Jauhekaarihitsaus (12)
— MIG/MAG-hitsaus (13)
— Kaasukaarihitsaus sulamattomalla elektrodilla (14).
Muut hitsausprosessit sopimuksen mukaan. Muita vaatimuksia pitäisi harkita olemassa olevien sovellutusstandardien mukaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
21.12.2018
Julkaisupäivä
01.10.2019
Painos
2
Sivumäärä
54
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin