Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1011-3:2018

Hitsaus. Metallisten materiaalien hitsaussuositukset. Osa 3: Ruostumattomien terästen kaarihitsaus

Soveltamisala
Tämä asiakirja antaa yleiset suositukset ruostumattomien terästen sulahitsaukseen. Standardin liitteet A...D antavat lisätietoja koskien austeniittisia, austeniittis-ferriittisiä, ferriittisiä ja martensiittisia ruostumattomia teräksiä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
21.12.2018
Julkaisupäivä
05.11.2019
Painos
2
Sivumäärä
51
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin