Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15288-2:2018

Uima-altaat. Osa 2: Toiminnanharjoittamiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään kohdan 4 mukaisesti luokiteltujen uima-altaiden toiminnanharjoittamiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset. Standardi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävät liittyvät luokiteltujen uima-altaiden käyttöön ja hallinnointiin. Standardissa opastetaan yleisten uima-altaiden henkilöstöön ja käyttäjiin kohdistuvien riskien tunnistamiseen yksilöimällä toimenpiteet, joiden avulla turvallisuus saavutetaan.
Tätä asiakirjaa sovelletaan rajoitetusti sellaisiin luokiteltuihin altaisiin, jotka on erotettu joesta, järvestä tai merestä. Turvallisille työskentelymenetelmille ja valvonnalle annettuja vaatimuksia tulisi noudattaa aina kun ne soveltuvat kuhunkin tapaukseen.
Kansallisia ja/tai paikallisia säännöksiä voi olla.
Tätä asiakirjaa ei sovelleta standardin EN 16582 (kaikki osat) tarkoittamiin kotiuima-altaisiin. Kotiuima-altaat määritellään standardissa EN 16582, jossa myös annetaan niiden käyttövaatimukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 15288-1:2018 Swimming pools for public use - Part 1: Safety requirements for design
ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols
Vahvistuspäivä
21.12.2018
Julkaisupäivä
12.11.2019
Painos
2
Sivumäärä
128
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin