Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13310:2015 + A1:2018

Keittiön altaat. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kotitalouskäyttöön tarkoitettujen pesupöytien toiminnalliset ominaisuudet ja testausmenetelmät, jotka takaavat että valmistajan ohjeiden mukaisesti asennetun tuotteen suorituskyky on tyydyttävä.
HUOM. 1 Tämän standardin tarkoituksiin termi "kotitalouskäyttö" kattaa käytön hotelleissa, opiskelija-asuntoloissa, sairaaloissa ja vastaavissa rakennuksissa.
Tässä standardissa ei määritellä pesupöytien esteettisiä vaatimuksiaeikä kokonaismittoja.
Standardia ei sovelleta suurkeittiöpesupöytiin.
HUOM. 2 Kaikki piirrokset ovat vain esimerkkejä; muut muodot ovat sallittuja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 695:2005 Kitchen sinks - Connecting dimensions
EN ISO 6506-1:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (ISO 6506-1:2014)
ISO 4211-3:2013 Furniture -- Tests for surface finishes -- Part 3: Assessment of resistance to dry heat
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
26.10.2018
Julkaisupäivä
03.12.2019
Painos
1
Sivumäärä
53
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin