Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10025-6:2019

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 6: Nuorrutetut lujat rakenneteräslevytuotteet. Tekniset toimitusehdot

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään lujien seostettujen erikoisterästen tekniset toimitusehdot levytuotteille. Teräslajit ja laatuluokat esitetään taulukoissa 1...3 (kemiallinen koostumus) ja taulukoissa 4...6 (mekaaniset ominaisuudet) ja ne toimitetaan nuorrutettuina.
Tämä asiakirja on voimassa kuumavalssatuille levytuotteille teräslajeilla S460, S500, S550, S620 ja S690 nimellispaksuusalueella 3...200 mm, teräslajeilla S890 ja S960 paksuusalueella 3...125 mm, kun myötölujuuden vähimmäisvaatimus nuorrutettuna on 460...960 MPa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.08.2019
Julkaisupäivä
10.12.2019
Painos
3
Sivumäärä
53
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin