Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10025-2:2019

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään kuumavalssattujen seostamattomien laatuterästen tekniset toimitusehdot levytuotteille ja pitkille tuotteille sekä puolivalmisteille, joista valmistetaan levytuotteita tai pitkiä tuotteita kohdan 6.3 mukaisissa toimitustiloissa. Teräslajit ja laatuluokat esitetään taulukoissa 1…5 (kemiallinen koostumus) ja taulukoissa 6…8 (mekaaniset ominaisuudet). Tässä asiakirjassa määritellään myös kolme koneterästä, ks. taulukot 2 ja 4 (kemiallinen koostumus) ja taulukko 7 (mekaaniset ominaisuudet). Tämä asiakirja ei koske rakenneputkia (ks. standardit EN 10210‑1 ja EN 10219‑1) eikä putkia.
Tekniset toimitusehdot ovat voimassa:
— teräslajeista S460JR, J0, J2, K2 ja S500J0 valmistetuille pitkille tuotteille paksuuksilla ≥ 3 mm... ≤ 150 mm
— laatuluokista JR, J0, J2 ja K2 valmistetuille levytuotteille paksuuksilla ≤ 400 mm
— kaikilla muilla teräslajeilla ja laatuluokilla, sekä pitkillä tuotteilla että levytuotteilla paksuuksilla ≤ 250 mm.
Tässä asiakirjassa määriteltyjä teräksiä ei ole tarkoitettu lämpökäsiteltäviksi, lukuun ottamatta normalisointia toimitustilan +N tuotteilla. Jännitystenpoistohehkutus on sallittu. Toimitustilassa +N toimitettavat teräkset voidaan kuumamuovata ja/tai normalisoida toimituksen jälkeen (ks. kohta 3).
Puolivalmisteista, jotka on tarkoitus viimeistellä valssaamalla tämän asiakirjan vaatimusten mukaisiksi, on erikseen sovittava tilauksen yhteydessä. Kemiallisesta koostumuksesta sovitaan myös tilauksen yhteydessä taulukoiden 1 ja 2 vaatimusten rajoissa.
Tiettyjen teräslajien ja tuotemuotojen soveltuvuus tiettyyn käyttötarkoitukseen määritellään tilauksen yhteydessä (ks. 7.4.2, 7.4.3 ja taulukko 9).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TR 10347:2006 Guidance for forming of structural steels in processing
CR 10320:2004 Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
EN 10017:2004 Steel rod for drawing and/or cold rolling - Dimensions and tolerances
Vahvistuspäivä
23.08.2019
Julkaisupäivä
10.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
78
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin