Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10025-5:2019

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään kuumavalssattujen ilmastokorroosiota kestävien terästen tekniset toimitusehdot pitkille tuotteille ja levytuotteille kohdan 6.3 mukaisissa tavanomaisissa toimitustiloissa. Teräslajit ja laatuluokat esitetään taulukoissa 2 ja 3 (kemiallinen koostumus) ja taulukoissa 4 ja 5 (mekaaniset ominaisuudet).
Tämän asiakirjan määrittelemien teräslajien ja laatuluokkien tuotepaksuudet esitetään taulukossa 1.
Tässä asiakirjassa määriteltyjä teräksiä ei ole tarkoitettu lämpökäsiteltäviksi, lukuun ottamatta normalisointia toimitustilan +N tuotteilla. Jännitystenpoistohehkutus on sallittu. Toimitustilassa +N toimitettavat teräkset voidaan kuumamuovata ja/tai normalisoida toimituksen jälkeen (ks. kohta 3).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.08.2019
Julkaisupäivä
10.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
70
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin