Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10025-5:2019

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään kuumavalssattujen ilmastokorroosiota kestävien terästen tekniset toimitusehdot pitkille tuotteille ja levytuotteille kohdan 6.3 mukaisissa tavanomaisissa toimitustiloissa. Teräslajit ja laatuluokat esitetään taulukoissa 2 ja 3 (kemiallinen koostumus) ja taulukoissa 4 ja 5 (mekaaniset ominaisuudet).
Tämän asiakirjan määrittelemien teräslajien ja laatuluokkien tuotepaksuudet esitetään taulukossa 1.
Tässä asiakirjassa määriteltyjä teräksiä ei ole tarkoitettu lämpökäsiteltäviksi, lukuun ottamatta normalisointia toimitustilan +N tuotteilla. Jännitystenpoistohehkutus on sallittu. Toimitustilassa +N toimitettavat teräkset voidaan kuumamuovata ja/tai normalisoida toimituksen jälkeen (ks. kohta 3).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TR 10347:2006 Guidance for forming of structural steels in processing
CR 10320:2004 Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
EN 10017:2004 Steel rod for drawing and/or cold rolling - Dimensions and tolerances
Vahvistuspäivä
23.08.2019
Julkaisupäivä
10.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
70
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin