Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10025-4:2019

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään kuumavalssattujen termomekaanisesti valssattujen hitsattavien hienoraerakenneterästen tekniset toimitusehdot levytuotteille ja pitkille tuotteille. Teräslajit ja laatuluokat esitetään taulukoissa 1…3 (kemiallinen koostumus) ja taulukoissa 4…6 (mekaaniset ominaisuudet) paksuuksilla ≤ 150 mm.
Tämän asiakirjan mukaiset teräkset on erityisesti tarkoitettu käytettäviksi hitsattujen rakenteiden, kuten siltojen, patoluukkujen, varastosäiliöiden, vesitornien jne., voimakkaasti kuormitetuissa osissa ympäristön lämpötilassa ja matalissa lämpötiloissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.08.2019
Julkaisupäivä
10.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
61
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin