Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10025-3:2019

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään kuumavalssattujen normalisoitujen ja normalisointivalssattujen hitsattavien hienoraerakenneterästen tekniset toimitusehdot levytuotteille ja pitkille tuotteille. Teräslajit ja laatuluokat esitetään taulukoissa 1…3 (kemiallinen koostumus) ja taulukoissa 4…6 (mekaaniset ominaisuudet) paksuuksilla ≤ 250 mm.
Tämän asiakirjan mukaiset teräkset on erityisesti tarkoitettu käytettäviksi hitsattujen rakenteiden, kuten siltojen, patoluukkujen, varastosäiliöiden, vesitornien jne., voimakkaasti kuormitetuissa osissa ympäristön lämpötilassa ja matalissa lämpötiloissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TR 10347:2006 Guidance for forming of structural steels in processing
CR 10320:2004 Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
EN 10017:2004 Steel rod for drawing and/or cold rolling - Dimensions and tolerances
Vahvistuspäivä
23.08.2019
Julkaisupäivä
10.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
61
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin