Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10283:2019

Korroosionkestävät valuteräkset

Soveltamisala
Tämä asiakirja koskee yleiseen käyttöön tarkoitettuja korroosionkestäviä valuteräksiä.
Tämä asiakirja määrittelee martensiittisista, austeniittisista, täysin austeniittisista ja austeniittis-ferriittisistä teräslajeista valmistetut valukappaleet niiden kemiallisen koostumuksen (ks. taulukko 1) ja mekaanisten ominaisuuksien (ks. taulukko 2) perusteella.
Mikäli valukappaleita liitoshitsataan valimon toimesta, tämä asiakirja on voimassa.
Mikäli valukappaleita hitsataan:
– muokattuihin tuotteisiin (levyt, putket, takeet)
– tai muun kuin valimon toimesta,
tämä asiakirja ei ole voimassa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10027-1:2016 Designation systems for steels - Part 1: Steel names
EN 1559-1:2011 Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
EN 1559-2:2014 Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings
Vahvistuspäivä
05.04.2019
Julkaisupäivä
25.02.2020
Painos
3
Sivumäärä
36
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin