Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10216-2:2014 + A1:2019

Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kuumalujien seostamattomien ja seostettujen pyöreiden saumattomien teräsputkien tekniset toimitusehdot kahdelle testausluokalle.
Standardin EN 10216 tätä osaa voidaan soveltaa myös muille kuin pyöreille poikkileikkauksille. Tarvittavista muutoksista olisi sovittava kyselyn ja tilauksen yhteydessä.
HUOM. Kun EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) on julkaistu viittaus tähän eurooppalaisen standardiin liittyen direktiiviin 2014/68/EU, olettamus siitä, että materiaalit ovat direktiivin 2014/68/EU olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, koskee ainoastaan standardissa olevien materiaalien teknisiä tietoja eikä materiaalin oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. Näin ollen painelaitteen suunnittelijan tai valmistajan on arvioitava tässä materiaalistandardissa mainittuja teknisiä tietoja kyseisen laitteen rakennevaatimusten suhteen sen varmistamiseksi, että painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ottaen huomioon myös myöhemmät valmistusvaiheet, jotka voivat vaikuttaa perusmateriaalien ominaisuuksiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 11484:2009 Steel products -- Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel
Direktiivi
Vahvistuspäivä
27.12.2019
Julkaisupäivä
24.03.2020
Painos
3
Sivumäärä
89
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin