Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 17161:2019

Kaikille sopiva suunnittelu. Tuotteiden, esineiden ja palveluiden saavutettavuus ´kaikille sopiva suunnittelu´ -periaatteen seurauksena. Käyttäjäkunnan laajentaminen

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään vaatimukset, joiden avulla organisaation on mahdollista suunnitella, kehittää ja tarjota tuotteita, tavaroita ja palveluita siten, että mahdollisimman monet käyttäjät, mukaan lukien vammaiset henkilöt, tavoittavat ne ja pystyvät ymmärtämään ja käyttämään niitä.
Tässä asiakirjassa määritellään vaatimuksia ja suosituksia, joiden avulla organisaatio voi laajentaa käyttäjäkuntaansa tunnistamalla käyttäjien tarpeita, piirteitä, kykyjä ja mieltymyksiä käyttäjiä suoraan tai epäsuorasti osallistamalla sekä käyttämällä menettelytavoissa ja prosesseissa saavutettavuuteen liittyvää tietoa.
Tässä asiakirjassa määritellään vaatimukset, joiden avulla organisaation on mahdollista täyttää tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden lakeihin ja säännöksiin perustuvat saavutettavuusvaatimukset.
Tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset ovat yleisluonteisia ja niiden tarkoituksena on olla sovellettavissa organisaation kaikissa osissa riippumatta siitä minkä tyyppinen tai kokoinen organisaatio on tai mitä tuotteita, tavaroita ja palveluita se tarjoaa.
Tässä asiakirjassa edistetään kaikille sopivaa suunnittelua noudattavaa saavutettavuutta kaikissa valtavirtatuotteissa ja –palveluissa sekä niiden yhteiskäyttöisyyttä avustavien teknologioiden kanssa.
Tässä asiakirjassa ei ole teknisiä rakennemäärittelyjä eikä se edellytä tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden yhdenmukaista suunnittelua tai toiminnallisuutta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.03.2019
Julkaisupäivä
14.04.2020
Painos
1
Sivumäärä
95
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin