Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-1-10

Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja paksuussuuntaiset ominaisuudet

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala
(1) Standardissa EN 1993-1-10 esitetään suunnitteluohjeita teräksen valinnasta hitsattujen rakenneosien murtumissitkeyden ja paksuussuuntaisten ominaisuuksien suhteen, kun on olemassa merkittävä riski valmistuksen aikaiselle lamellirepeilylle.
(2) Lukua 2 sovelletaan teräslajeille S 235…S 690. Lukua 3 sovelletaan kuitenkin vain teräslajeille S 235…S 460.
HUOM. Standardi EN 1993-1-1 koskee teräksen lujuusluokkia S 235…S 460.
(3) Luvuissa 2 ja 3 esitetyissä säännöissä ja ohjeissa oletetaan, että rakenne toteutetaan EN 1090 mukaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1011-2:2001 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
EN 10160:1999 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)
EN 10164:2018 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
15.08.2005
Julkaisupäivä
02.06.2006
Painos
1
Sivumäärä
18
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin