Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-1-2

Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteen palomitoitus

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala
1.1.1 Standardin EN 1993 soveltamisala
(1) Standardia EN 1993 sovelletaan teräksisten rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnitteluun. Eurocode 3 täyttää standardin EN 1990 Basis of structural design mukaiset vaatimukset, jotka koskevat periaatesääntöjä, rakenteiden varmuutta ja käyttörajatiloja, suunnitteluperusteita ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista.
(2) Standardi EN 1993 koskee vain kestävyyttä koskevia vaatimuksia, rakenteiden käytettävyyttä, säilyvyyttä ja teräsrakenteiden palonkestävyyttä. Muita vaatimuksia, esim. lämmön- ja ääneneristystä, ei käsitellä.
(3) Standardia EN 1993 käytetään yhdessä seuraavien dokumenttien kanssa:
— EN 1990 “Basis of structural design”
— EN 1991 “Actions on structures”
— Teräsrakenteissa käytettäviä tai niihin liittyviä rakennustuotteita koskevat hEN-standardit
— EN 1090 “Execution of steel structures”
— EN 1998 “Design of structures for earthquake resistance”, kun teräsrakenne rakennetaan seismiselle alueelle.
(4) Standardi EN 1993 jakaantuu seuraaviin osiin:
— EN 1993-1 Design of Steel Structures : Generic rules.
— EN 1993-2 Design of Steel Structures : Steel bridges.
— EN 1993-3 Design of Steel Structures : Towers, masts and chimneys.
— EN 1993-4 Design of Steel Structures : Silos, tanks and pipelines.
— EN 1993-5 Design of Steel Structures : Piling.
— EN 1993-6 Design of Steel Structures : Crane supporting structures.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10210-1:2006 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
EN 10219-1:2006 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
EN 13381-1:2020 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
15.08.2005
Julkaisupäivä
02.06.2006
Painos
1
Sivumäärä
76
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin