Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-1-4

Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä koskevat lisäsäännöt

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Standardin EN 1993-1-4 tässä osassa 1.4 esitetään lisäsääntöjä rakennusten ja rakennusteknisten töiden suunnittelemiseksi laajentaen ja muuntaen standardien EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 ja EN 1993-1-8 soveltuvuutta koskemaan austeniittisia, austeniittis-ferriittisiä ja ferriittisiä ruostumattomia teräksiä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10029:2010 Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions and shape
EN 10088-1:2014 Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
EN 10088-2:2014 Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.12.2006
Julkaisupäivä
02.11.2007
Painos
1
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin