Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-1-9

Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-9: Teräsrakenteiden väsyminen

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala
(1) Standardissa EN 1993-1-9 esitetään menetelmiä rakenneosien, kiinnitysten ja liitosten väsymiskestävyyden arvioimiseksi.
(2) Nämä menetelmät perustuvat täysimittakaavaisiin kokeisiin, jolloin menetelmät sisältävät geometristen ja rakenteellisten epätarkkuuksien vaikutukset, jotka aiheutuvat tuotannosta ja toteutuksesta (esim. toleranssien ja hitsauksesta aiheutuvien jäännösjännitysten vaikutukset).
HUOM. 1 Toleranssit, ks. standardi EN 1090. Kansallisessa liitteessä voidaan esittää toteutusta koskeva standardi, kunnes standardi EN 1090 julkaistaan.
HUOM. 2 Kansallisessa liitteessä voidaan esittää lisäsääntöjä toteutuksen aikaisia tarkastusvaatimuksia koskien.
(3) Säännöt soveltuvat rakenteisiin, kun toteutus tehdään standardin EN 1090 mukaan.
HUOM. Tarvittaessa lisävaatimuksia esitetään väsymisluokkia koskevien taulukoiden yhteydessä.
(4) Tässä osassa esitettävät arviointimenetelmät soveltuvat kaikille rakenneteräksille, ruostumattomille teräksille ja suojaamattomille säänkestäville teräksille ellei väsymisluokkia koskevien taulukoiden yhteydessä toisin esitetä. Tämän osan ohjeet koskevat vain materiaaleja, jotka täyttävät standardin EN 1993-1-10 mukaiset sitkeysvaatimukset.
(5) Väsymisen arviointiin käytettävistä menetelmistä käsitellään vain ∆σR-N -menetelmää. Muita menetelmiä, kuten loven venymään perustuvaa menetelmää ja murtumismekaniikkaa ei tässä osassa käsitellä.
(6) Valmistuksen jälkeisistä väsymiskestävyyttä parantavista menetelmistä käsitellään vain jäännösjännitysten poistoa.
Muita menetelmiä ei tässä osassa käsitellä.
(7) Tässä osassa esitettävät väsymislujuudet soveltuvat tavallisissa ilmasto-olosuhteissa oleviin rakenteisiin, jotka on suojattu riittävästi korroosion suhteen ja joita huolletaan säännöllisesti. Merivesikorroosioita ei käsitellä. Korkeista lämpötiloista (>150 °C) aiheutuvia vaurioita mikrorakenteessa ei käsitellä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.08.2005
Julkaisupäivä
13.06.2006
Painos
1
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin