Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15198

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen muiden kuin sähkölaitteiden ja komponenttien riskin arvioinnin menetelmä

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään perusmenetelmä, jota käytetään räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden turvallisuuden saavuttamiseksi.
Tässä eurooppalaisessa standardissa eriteltävät vaatimukset on tarkoitettu suunnittelijalle. Standardissa myös esitetään standardien laatijoita koskeva strategia.
Tässä eurooppalaisessa standardissa eritellään tarvittava menettely ja tiedot, joita tarvitaan syttymisriskin arvioinnin suorittamiseksi laitetta tai komponenttia suunniteltaessa.
Tässä eurooppalaisessa standardissa annetaan ohjeita laiteluokituksen tekemiseen tarvittavaan päätöksentekoon, mutta ei esitetä keinoja laiteluokituksen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
Tässä menettelyssä on otettava huomioon seuraavat tiedot:
a) räjähdyskelpoisen ilmaseoksen mahdollinen esiintyminen laitteen tai komponentin sisällä tai sen tunkeutuminen ulko-puolelta laitteen tai komponentin sisälle (normaalitoiminnassa tai virhetoimintojen aikana) sekä tähän liittyvän räjähdyskelpoisen ilmaseoksen määrä, joka johtaa mahdolliseen räjähdysvaikutukseen laitteen tai komponentin sisällä
b) räjähdyskelpoisen ilmaseoksen ympäröimät laitteet tai komponentit (normaalitoiminnassa tai virhetoimintojen aikana)
c) räjähdyskelpoisen ilmaseoksen kokonaan tai osittain ympäröimät laitteet tai komponentit ottaen myös huomioon mikä tahansa räjähdyskelpoinen ilmaseos, johon on yhteys (normaalitoiminnassa tai virhetoimintojen aikana)
d) syttymislähteiden läsnäolo ja todennäköisyys (tehokkuus).
Lopullisena tavoitteena on suunnitella ja valmistaa räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita tai komponentteja. Tämän tavoitteen vuoksi laitteet tai komponentit olisi tarvittaessa suunniteltava soveltaen riittäviä esto- ja/tai suojaustoimenpiteitä.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei eritellä syttymisriskin arviointiin liittyviä yksityiskohtaisia analysointimenetelmiä eikä laitteen luokkaa koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Standardissa kuvataan syttymisriskin arvioinnin menetelmä.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske laitteita, joiden sisällä on räjähdysvaarallinen ilmaseos toimintaolosuhteiden aikana ja joilla ei ole rajapintoja ulkopuolella olevien räjähdysvaarallisten ilmaseosten kanssa.
Tämä standardi on sovellettavissa kaikkiin standardissa EN 13463-1 mainittaviin laiteluokkiin.
Syttymisriskin arviointimenettely ei poissulje laitteistossa vallitsevia olosuhteita silloin kun laite tai komponentti otetaan käyttöön laitteen hyödyntäjän toimesta.
HUOM. Standardi EN 15233 kattaa suojausjärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden arvioinnin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1127-1:2019 Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
EN 1127-2:2014 Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
EN 13237:2003 Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Direktiivi
94/9/EC Räjähdysvaaralliset tilat
2014/34/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.01.2008
Julkaisupäivä
05.05.2008
Painos
1
Sivumäärä
39
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin