Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 206:2014 + A1:2016

Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus

Soveltamisala
(1) Tämä eurooppalainen standardi koskee betonia, jota käytetään rakennuksissa sekä maa- ja vesirakentamisessa paikalla valettuna, elementteihin ja kantaviin elementteihin.
(2) Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalan mukainen betoni voi olla
— normaalipainoista betonia, raskas- tai kevytbetonia
— työmaabetonia, valmisbetonia tai se voidaan valmistaa elementtitehtaassa
— itsetiivistyvää betonia tai betonia, joka on tiivistetty siten, että se ei sisällä merkittäviä määriä muuta ilmaa kuin huokosilmaa.
(3) Tässä standardissa määritellään vaatimukset seuraaville seikoille:
— betonin osa-aineet
— betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuudet sekä niiden todentaminen
— betonin koostumusta koskevat rajoitukset
— betonin määrittely
— betonimassan toimittaminen
— laadunvalvontamenettelyt
— vaatimustenmukaisuuden ehdot ja vaatimustenmukaisuuden arviointi.
(4) Muissa eurooppalaisissa standardeissa, jotka koskevat esim. tuotteita kuten betonielementtejä tai tämän standardin soveltamisalaan kuuluvia menettelyjä, saatetaan edellyttää tai sallia poikkeamista tästä standardista.
(5) Muissa eurooppalaisissa standardeissa voidaan esittää lisävaatimuksia tai erilaisia vaatimuksia esim. seuraaville betoneille:
— tienrakennuksessa tai muilla liikennealueilla käytettävä betoni (esim. standardin EN 13877-1 mukaisissa betonipäällysteissä)
— erikoistekniikalla käytettävä betoni (esim. standardin EN 14487 mukainen ruiskubetoni).
(6) Lisävaatimuksia tai erilaisia testausmenettelyjä voidaan määritellä esim. seuraaville betoneille ja käyttösovelluksille:
— massiivirakenteiden (esim. patojen) valmistuksessa käytettävä betoni
— kuivabetoni
— betoni, jonka kiviaineksen suurin raekoko Dmax on korkeintaan 4 mm (laasti)
— itsetiivistyvä betoni, jossa on kevytkiviaineksia, raskaita kiviaineksia tai kuituja
— harvabetoni (esim. läpäisevä betoni kuivatustarkoituksiin).
(7) Tämä standardi ei koske seuraavia betoneita:
— karkaistu kevytbetoni
— vaahdotettu betoni
— betoni, jonka tiheys on alle 800 kg/m3
— tulenkestävä betoni.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 4316:1977 Surface active agents -- Determination of pH of aqueous solutions -- Potentiometric method
ISO 7150-1:1984 Water quality -- Determination of ammonium -- Part 1: Manual spectrometric method
Vahvistuspäivä
11.11.2016
Julkaisupäivä
04.07.2017
Painos
2
Sivumäärä
94
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin