Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 3-7 + A1

Käsisammuttimet. Osa 7: Tunnusmerkit, toimintavaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisala
Tämä standardi sisältää käsisammuttimia koskevat ominaisuudet, toiminnalle asetettavat vaatimukset ja testimenetelmät.
Koskien sammuttimen soveltuvuutta kaasupalojen (luokan C palojen) sammutukseen, asia on valmistajan harkinnassa, mutta sitä sovelletaan vain jauhesammuttimiin, jotka ovat saaneet A-, B- tai AB-teholuokituksen.
Sammuttimien soveltuvuus D-luokan palojen (palavien metallien) sammutukseen jää sammuttimien luokituksen osalta tämän standardin ulkopuolelle. Kuitenkin sammuttimien, jotka vaativat D-luokitusta, on täytettävä muut tämän standardin jauhesammuttimille asettamat vaatimukset.
Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimien on todettu olevan vaarallisia F-luokan palojen sammutuksessa. Tästä syystä jauhe- ja hiilidioksidisammuttimet on tässä standardissa suljettu pois F-luokkaan.
HUOM. Metallipalojen sammutus edustaa erikoistapausta (riippuu metallista itsestään, sen muodosta, palon rakenteesta jne.), että ei ole mahdollista määritellä testaukseen soveltuvaa standardipaloa. Luokan D sammuttimien tehokkuus on näytettävä toteen tapaus tapaukselta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 2:1992 Classification of fires
ISO 4470:1981 Sawn timber -- Determination of the average moisture content of a lot
ISO 657-1:1989 Hot-rolled steel sections -- Part 1: Equal-leg angles -- Dimensions
Direktiivi
96/98/EC Laivavarusteista
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
17.12.2007
Julkaisupäivä
29.02.2008
Painos
2
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin